آموزش زبان عربی - تعلیم اَللغة العَربیة
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای بهتر یاد گرفتن زبان عربی ایجاد نمودم،باشد که محقق گردد . ودر صورت نیاز و انتقاد به ایمیل mb_5105@yahoo.com پیام بفرستید .
یکشنبه ششم مرداد ۱۳۸۷ :: 19:56 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس اول از كتاب سوم راهنمايي

درس اول خلاصه اي از مطالب سال دوم راهنمايي يعني فعل ماضي و مضارع مي باشد. بنابر اين جدول فعل ماضي و مضارع را جهت استفاده شما در ابتداي اين درس يادآور مي شويم.

فعل ماضي

جمع

مثني

مفرد

صيغه   ( آدرس  )

فَعَلُوا

فَعَلا

فَعَلَ

مذکر

غايب

فَعَلْنُ

فَعَلَتا

فَعَلَتْ

مونث

فَعَلَتُمْ

فَعَلتمُا

فَعَلْتَ

مذکر

مخاطب

فَعَلْتـُنَّ

فَعَلْتـُما

فَعَلْتِ

مونث

فَعَلْنـُا

فَعَلْتُ

مذکر و  مونث

متکلم

 
فعل مضارع
 

جمع

مثني

مفرد

صيغه (آدرس)

يَــفعَلــونَ

يَـــفعَلــانِ

يَـفْـعَلُ

مذکر

غايب

يَــفعَـلـْـنَ

تَــفعَـلــانِ

تَـفـعَلُ

مونث

تَـــفعَلـونَ

تَــفعَلــانِ

تَـفعَـلُ

مذکر

مخاطب

تَــُفعَلْــن

تَــفعَـلـانِ

تَـفعَـلينُ

مونث

نُفعُلُ

اَفـعَلُ

مذکرو مونث

متکلم

  شناسه هاي زبان فارسي و فعل هاي معادل آن ها در عربي 

معادل آن ها در فعل مضارع

معادل آن ها در فعل ماضي

صيغه عربي

مثال

شناسه فارسي

اَفْـعَلُ = اَذْهَبُ

فَعَلْتُ = ذَهَبْتُ

متکلم وحده

رفتم

ـَـم

تُفعُلُ ، تُفعُلِينُ

فَعَلْتَ  ،  فَعَلْتِ

مفرد مذکر و مونث مخاطب

رفتي

ـي

يَـفْعَلُ  ،   تَـفْعَلُ

فَعَلَ  ،   فَعَلَتْ

مفرد مذکر و مونث غائب

زد  ، رفت

ـد  ،  ـت

نَـفْعَـلُ

فَعَلْـنُا

متکلم مع الغير

رفتيم

ـيم

تَفعَلانِ

تَـفعَلونَ ، تَـفعَلْنَ

فَعَلْتمُا

فَعَلتُم ، فَعَلتُـنَّ

مثني و جمع مذکر و مونث مخاطب

رفتيد

ـيد

يَفعَلانِ ، تَـفعَلانِ

يَفعَلونَ ، يَفعَـلْنَ

فَعَلا ، فَعَلـتا

فَعَلوا ، فَعَلْنَ

مثني و جمع مذکر و مونث غائب

رفتند

ـند

 

شناسه هايي مانند ( ي )  يا  ( يد )  و  يا ساير شناسه هايي که معادل آن ها در زبان فارسي چند مورد مي باشد ،معمولاً در تمرين ها براي اين که دانش آموز دقيقاً متوجه شودکه منظور سوال کننده چه صيغه اي مي باشد صيغه فعل مورد نظر مقابل آن نوشته مي شود.

مثال   :   نوشتيد (مثني مذکر)    کَـتَبْتـُما  .

 تذكر مهم : براي تشخيص فعل ماضي از مضارع در فارسي ، بايد طريقه ساختن فعل ماضي و مضارع را بدانيم تا بتوانيم آن ها را به معادل عربي تبديل کنيم .

علامت هاي اسم هاي مفرد و مثني جمع

جدول اسم هاي اشاره

مفرد

مثني

جمع

نزديـــك

مذكر

هذا    ( اين )

هذانِ – هذَيْنِ  ( اين دو )

هولاءِ   ( اين ها )

مونث

هذِه   ِ( اين )

هاتانِ – هاتَيْنِ  ( اين دو )

هولاءِ   ( اين ها )

دور

مذكر

ذلِكَ    (آن )

----------

اولئكَ  ( آن ها )

مونث

تِلْكَ   (آن )

----------

اولئكَ  ( آن ها )

 

 

 

  
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک