آموزش زبان عربی - تعلیم اَللغة العَربیة
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای بهتر یاد گرفتن زبان عربی ایجاد نمودم،باشد که محقق گردد . ودر صورت نیاز و انتقاد به ایمیل mb_5105@yahoo.com پیام بفرستید .
پنجشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۸ :: 12:26 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس هشتم از كتاب سوم راهنمايي :

   تعريف جمله ي فعليه : جمله هايي که بايک فعل شروع مي شوند ( خواه فعل ماضي يا مضارع ) جمله ي فعليه مي نامند.

مانند : يَذْهَبُ  الطّالِبُ  اِلـيَ  الْمَدرسة  ِ.  ( جمله ي فعليه )

           خَرَجَ    سَعيدٌ   مِنَ   الُْمَدرَسَةِ  .  ( جمله ي فعليه )

           يَعلَمُ  محمدٌ   اَشياءَ   کَثيرةً  . ( جمله ي فعليه )

اجزاي اصلي جمله ي فعليه   فعل   +   فاعلمفعول  +   جار و مجرور   مي باشد .

     تعريف فعل : به كلمه اي كه انجام دادن كاري يا روي دادن حالتي را در زماني  بيان كند و مي تواند اين فعل ها ماضي ، مضارع ، يا امر و نهي باشد .

     تعريف فاعل : هر فعلي داراي فاعل است و فاعل اسمي است مرفوع ،  که انجام دهنده ي کار مي باشد و معمولاً مرفوع وبعد از فعل مي آيد .

خصوصيات فاعل

      1-  فاعل هميشه مرفوع است .

                مثال    :   جَـــهَــدَ  عــلـيٌ  فـِي  الدَرْسِ .

                                      فاعل و مرفوع

     2 -  هرگاه فاعل ( الـ )  داشته باشد ، با ضمه مي آيد و هر گاه بدون  ( الـ ) باشد ، تنوين رفع مي گيرد . مثال :                نَجَحَ   التَّلاميذُ  فـي الامتحانِ .               کَتَبَ  محمدٌ درسَـهُ  .

      3 -  وقتي که فاعل پس از فعل بيايد فعل هميشه با صيغه ي مفرد مي آيد اگر چه فاعل مثني يا جمع باشد . يعني :

      1)   فعل مفرد  +  فاعل مفرد  :   جاءَ   تلميذٌ .

      2)   فعل مفرد  +  فاعل مثني  :  جاءَ   التلميذانِ .

      3)   فعل مفرد  +  فاعل جمع   :  جاءَ   التلاميذُ .

     4)  هرگاه اسم ( فاعل ) اول جمله و فعل بعد از آن بيايد ، فعل با اسم ما قبل خود در جنس (مذکر يا مونث بودن) وعدد بايد مطابقت داشته باشد . مثال  :   الطفلتانِ   خَرَجَتا  مِنَ الصفَ.

   5)  هر گاه فاعل مذکر باشد ، با صيغه ي مذکر فعل مي آيد و هر گاه فاعل مونث باشد با صيغه ي مونث فعل مي آيد . مثال:     خَرَجـــَتْ          التّــــِلميذَةُ   من المدرسةِ .

                          فعل مفرد مونث    اسم مفرد مونث   

   6 - اگر فاعل جمع غير انسان باشد فعل به صورت مفرد مونث مي آيد . مثال: 

        ذَهَبَتْ الـحَيَوانات .

  7-  نام اشخاص اگر مونث باشد ، تنوين نمي گيرد مثال  :      اَمَرَتْ   فاطمةُ   بالْمَعروفِ   . 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک